Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

18-11-10 (13:30) Commissievergadering (RC)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 18 november 2010Opname van 13:39 t/m 13:51

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

C. Dienst Stedelijke ontwikkeling

D. Tussentijdse afsluitingen

E. Voortgang Plan van Aanpak verbetering financieel beheer IDC

F. Topindicatoren Dienst Stadsbeheer

G. De begroting in diagrammen

H. Stand van zaken toezeggingen college

  • Griffie Den Haag