Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

24-09-09 (09:00) Commissievergadering (RC)

Opname (Commissieperskamer)

Gepubliceerd: 24 september 2009Opname van 09:10 t/m 09:55

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

B. Verslag van de vergadering van 8 juli 2009

C. Stand van zaken toezeggingen

E. Onderzoek beheersing verbonden partijen

F. Planning vergaderingen 2009-2010

  • Griffie Den Haag