Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

14-10-09 (13:30) Commissievergadering (MO)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 14 oktober 2009Opname van 13:32 t/m 16:50

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen, vaststelling agenda en kort verslag 23 september 2009

B. Regeling werkzaamheden: - lijst ingekomen stukken - termijn agenda

D1. Programmabegroting 2010-2013 (RIS 166299)

D2. Raadsmededeling 251 d.d. 29 september 2009 betreffende Programma Maatschappelijke Ondersteuning 2010 incl. bestedingsoverzicht Welzijn, Volksgezondheid, Emancipatie, Jeugd en Burgerschap 2010

  • Griffie Den Haag