Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

03-11-10 (09:00) Commissievergadering (cie. Ruimte)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 3 november 2010Opname van 12:52 t/m 12:53

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

B. Procedurevergadering

D. Vaststelling advieslijst

F. Raadsvoorstel vaststelling Bestemmingsplan Bezuidenhout-West (RIS 175060 )

G. Brief d.d. 28 september 2010 van wethouder Norder (SVI) met de Staat van de herstructurering II (RIS 175459)

H. Brief d.d. 12 oktober 2010 met de stand van zaken herstructurering Den Haag Zuidwest (RIS 175859)

I. Werkbespreking over de kerntaken van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO)

  • Griffie Den Haag