Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

08-02-12 (09:00) Commissievergadering (cie. Ruimte)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 8 februari 2012Opname van 08:54 t/m 10:08

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

D. Brief d.d. 6 december 2011 van de plv. wethouder SVI inzake de partiële herziening projectdocument Uitenhagestraat (RIS 181992)

E. Brief d.d. 9 december 2011 van plaatsvervanger portefeuille SVI over herziening projectdocument Laakhaven (RIS 181996)

  • Griffie Den Haag