Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

20-04-11 (09:00) Commissievergadering (cie. Ruimte)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 20 april 2011Opname van 09:00 t/m 12:21

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

C. Procedurevergadering

E. Beantwoording schriftelijke vragen 2011.044 d.d. 1 maart 2011 van raadsleden Vianen en Gyömörei over nieuwbouwplannen Deo Gratias (RIS 178602)

G. Hoorzitting met betrekking tot ontwerp-bestemmingsplan Centrum Loosduinen

H. Beraadslaging over het raadsvoorstel vaststelling van het Bestemmingsplan Centrum Loosduinen (RIS 180170)

I. Brief d.d. 15 februari 2011 van wethouder Norder over het toekomstbeeld verbinding station Hollands Spoor-Binnenstad (RIS 179029)

J. Brief d.d. 1 maart 2011, verzonden 3 maart 2011, van wethouder Norder met voortgangsrapportage WOM 2010 (RIS 179358)

K. Raadsmededeling 2011.066 d.d. 23 maart 2011 over het beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder (RIS 179918)

  • Griffie Den Haag