Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

07-10-09 (10:00) Commissievergadering (VBF)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 7 oktober 2009Opname van 09:54 t/m 13:48

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

B. Lijst Ingekomen stukken

C. Advieslijst

E.1. Veiligheid in de wijk, onderzoeksopzet Rekenkamer

E.2. Brief van de burgemeester inzake effecten en toekomst van het Haagse coffeeshopbeleid d.d. 7 oktober 2009

  • Griffie Den Haag