Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

29-06-11 (09:00) Commissievergadering (cie. Samenleving)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 29 juni 2011Opname van 09:03 t/m 13:09

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

E1. Initiatiefvoorstel “Meer participatie door taal in Den Haag”, RIS 179716

E2. Brief wethouder OD, d.d. 15 april 2011, over voortgang beleid integratie op Haagse basisscholen, RIS 180058

E3. Rm 2011.077, Haalbaarheidsonderzoek hockeystadion, RIS 180235

E4. Sv.2011.179, nieuw Thialf, RIS 179892

E5. Sv.2011.202, ondersteuning de Volharding, RIS 180052

  • Griffie Den Haag