Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

02-04-09 (09:00) Commissievergadering (SWEI)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 2 april 2009Opname van 08:58 t/m 11:06

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

E.1 Rm 281 2008: resultaten pilot vermindering huisuitzettingen en vervolgaanpak; RIS 160020

E.2. Brief wethouder SWE inzake het Pandhuis nieuwe stijl; RIS 161867 + raadsvoorstel financiering pandhuis; RIS 162541

E.3. Brief wethouder SWE met de stand van zaken rapport “Werken naar Vermogen”(Commissie De Vries, herbezinning Wsw); RIS 162107

E.4. Presentatie + Rm 65 inzake de voortgangsrapportage Haagse krachtwijken; RIS 161349

  • Griffie Den Haag