Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

15-10-09 (19:30) Commissievergadering (VML)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 15 oktober 2009Opname van 19:26 t/m 22:01

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

C.1. Programma milieu (zie programmabegroting blz. 131 e.v.)

C.2. Vierde voortgangsrapportage verkeerscirculatieplan centrumgebied (DSO/2009.3158 - RIS 167013)

  • Griffie Den Haag