Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

27-10-10 (19:30) Commissievergadering (cie. Leefomgeving)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 27 oktober 2010Opname van 19:17 t/m 21:14

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

B1. Brief van wethouder VBV d.d. 3 augustus 2010 inzake toezending vijfde Voortgangsrapportage Verkeerscirculatieplan Centrumgebied (RIS 174264) + Brief van wethouder VBV d.d. 28 september 2010 inzake monitoring en evaluatie verkeerscirculatieplan centrumgebied (RIS 175445) + Sv 2010.246 beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid J.C. Sneller (RIS 174542)

  • Griffie Den Haag