Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

16-02-11 (10:00) Commissievergadering (cie. Ruimte)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 16 februari 2011Opname van 10:01 t/m 12:21

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

B. Procedurevergadering

D. Vaststelling advieslijst

E. Hoorzitting met betrekking tot ontwerp-bestemmingsplan Schilderswijk

F. Beraadslaging over het raadsvoorstel vaststelling Bestemmingsplan Schilderswijk (RIS 178675)

G. Brief d.d. 14 december 2010 van wethouder Norder met de evaluatie financiële afspraken herstructurering (RIS 177610)

  • Griffie Den Haag