Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

02-12-09 (13:30) Commissievergadering (MO)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 2 december 2009Opname van 13:36 t/m 14:14

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen vaststelling agenda en kort verslag 4 november 2009

B. Regeling werkzaamheden, lijst ingekomen stukken en termijnagenda

D1. (VERVALLEN) Raadsmededeling 268 d.d. 13 oktober 2009 betr. Vernieuwd categoraal welzijnswerk (VERVALLEN)

D2. Brief d.d. 16 oktober 2009 van wethouder WVE betr. Rapportage Individuele voorzieningen en Sociaaljuridische dienstverlening (RIS 167436)

 Brief d.d. 24 november 2009 van wethouder WVE betr. wijziging beleid persoonsgebonden budget (PGB) (RIS 168470)

  • Griffie Den Haag