Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

26-10-11 (13:30) Commissievergadering (cie. Samenleving)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 26 oktober 2011Opname van 13:42 t/m 18:52

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

B. Regeling van de werkzaamheden

C. Advieslijst

D. Beraadslaging over de programmabegroting 2012-2015, RIS 181195

  • Griffie Den Haag