Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

17-02-11 (13:30) Commissievergadering (cie. Leefomgeving)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 17 februari 2011Opname van 13:30 t/m 16:15

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

C. Advieslijst

D.1 Gladheidsbestrijding

D.2. Brief d.d. 14 december 2010 van wethouder FS inzake Voortgangrapportage ecologische verbindingszones en ecologisch beheer; RIS 177567

D.3. Sv 2010.525 inzake levende kerststal, RIS 177839 + Sv 2010.527 inzake levende kerststal, RIS 177841 + Brieven dhr. V.d. Veen

  • Griffie Den Haag