Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

11-11-09 (13:30) Commissievergadering (JB)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 11 november 2009Opname van 13:32 t/m 15:39

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

B. Procedurevergadering

D. Advieslijst

E1. Raadsmededeling 2009.219 samenwerkingsovereenkomst Den Haag - Marokko (RIS 166273)

E2. Brief wethouder OJS over derde voortgangsrapportage “Meedoen allochtone jeugd door sport” (RIS 166406)

E3 Brief wethouder OJS over nieuwe opzet Sportgala (RIS 167180)

  • Griffie Den Haag