Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

06-01-10 (09:00) Commissievergadering (SRO en VML)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 6 januari 2010Opname van 08:54 t/m 13:25

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

C. Lijst ingekomen stukken

D. Advieslijst

E2. Beraadslaging: Raadsvoorstel Masterplan Scheveningen-kust (RIS 168987) en Brief d.d. 22 oktober 2009 van wethouder BW inzake beantwoording technische vragen Masterplan Scheveningen-kust (RIS 167546)

  • Griffie Den Haag