Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

24-11-10 (20:30) Commissievergadering (Haaglanden)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 24 november 2010Opname van 20:41 t/m 21:43

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

2. Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 30 juni 2010

3. Ingekomen stukken (ABV 9)

4. Verkiezing van de leden van de adviescommissies (ABV 10)

5. Wijziging regeling stadsgewest Haaglanden 1995 (ABV 11)

6. Aanbesteding accountantsdiensten (ABV 12)

7. MARAP 2010 en bezuinigingsvoorstellen (ABV 13)

8. Afkoop Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) (ABW 14)

9. Wijziging subsidieverordening Waterkader Haaglanden (ABV 15)

10. Wijziging verordening ontwikkelingsfonds Zwethzone (ABV 16)

11. Milieuprogramma Haaglanden 2011 (ABV 17)

12. Rendement BOR-fonds (ABV 18)

13. Wijziging verordening Mobiliteitsfonds (ABV 19)

14. Legesverordening (ABV 20)

15. Intrekken regelingen (ABV 21)

16. Evaluatie financiële positie Bureau Jeugdzorg Haaglanden (ABV 22)

  • Griffie Den Haag