Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

27-10-11 (13:30) Commissievergadering (cie. Ruimte)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 27 oktober 2011Opname van 13:31 t/m 15:35

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

D. Raadsvoorstel programmabegroting 2012 - 2015 en producten-raming 2011 - 2014 (RIS 181195)

D2a. Brief d.d. 4 oktober 2011 van wethouder SVI inzake PROJECTRAPPORTAGE GROTE PROJECTEN

D2b. Brief d.d. 24 juni 2011 van wethouder SVI met de Nota van Uitgangspunten visie “Vroondaal Revisited” (RIS 180771)

  • Griffie Den Haag