Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

07-12-11 (09:00) Commissievergadering (cie. Ruimte)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 7 december 2011Opname van 09:02 t/m 13:21

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

C. Procedurevergadering en advieslijst

D1. Hoorzitting met betrekking tot ontwerp-bestemmingsplan Noordwal-Veenkade

D2. Beraadslaging over het raadsvoorstel vaststelling van het Bestemmingsplan Noordwal-Veenkade (RIS 181852)

D3. Brief d.d. 22 november 2011 van wethouder M. de Jong (CBI) over het projectdocument Huisvesting Eurojust Jan Willem Frisolaan met diverse bijlagen (RIS 181868)

  • Griffie Den Haag