Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

18-11-09 (09:00) Commissievergadering (RC)

Opname (Commissieperskamer)

Gepubliceerd: 18 november 2009Opname van 09:18 t/m 10:06

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

2. Verslag van de vergadering van 24 september 2009

3. Voortgangsrapportage DOEN + nota vastgoedmanagement DSO

4. Voortgangs begrotingsonderzoek Dienst Burgerzaken

5. Voortgang onderzoek beheersing verbonden partijen

6. Specifieke aandachtspunten accoutantscontrole 2009 (art. 2 lid 3)

  • Griffie Den Haag