Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

18-01-12 (09:00) Commissievergadering (cie. Leefomgeving)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 18 januari 2012Opname van 08:54 t/m 12:47

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

D.1 Gewijzigd initiatiefvoorstel mevrouw De Groot (PvdD) inzake "Den Haag: Stad van vrede en recht ook voor dieren." + collegereactie

D.2. Businesscase duurzaamheidscentrum

  • Griffie Den Haag