Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

23-09-09 (09:00) Commissievergadering (SRO)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 23 september 2009Opname van 08:56 t/m 12:27

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

C. Raadsvoorstel vaststelling Bestemmingsplan Binckhorst (Nieuw Binckhorst Zuid) (RIS 166291)

D. Raadsvoorstel tot aanwijzing op grond van artikel 3 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) Nieuw Binckhorst Zuid (RIS 166297)

E. Lijst ingekomen stukken

  • Griffie Den Haag