Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

06-04-11 (09:00) Commissievergadering (cie. Ruimte)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 6 april 2011Opname van 11:12 t/m 12:38

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

C. Procedurevergadering

E. Brief d.d. 23 november 2010 van wethouder Norder (SVI) met de voortgangsrapportage Ruimte voor Gebed (RIS 177375)

F. Brief d.d. 15 februari 2011 van wethouder Norder (SVI) met het gewijzigd projectdocument Beetsstraat/FRAM LA-60 (RIS 179044)

G. Raadsmededeling 2011.035 d.d. 22 februari 2011 met de afdoening van de motie Hangende Tuinen van New Babylon (RIS 179181)

H. Raadsmededeling 2011.050 d.d. 8 maart 2011 met de voortgangsrapportage evaluatie van het GPR (Gemeentelijke Praktijkrichtlijn) instrument (RIS 174647)

  • Griffie Den Haag