Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

09-12-10 (13:30) Commissievergadering (cie. Ruimte)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 9 december 2010Opname van 13:33 t/m 17:13

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

B1a. Raadsmededeling 2010.243 d.d. 19 oktober 2010, ontvangen op 29 oktober 2010, inzake stand van zaken arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa (RIS 176004)

B1b. Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid Hasan Küçük over nachtopvang MOE-landers (sv 2010.276 d.d. 26 oktober 2010) (RIS 174787)

C. Brief d.d. 2 november 2010 van wethouder Norder (SVI) met de aanbod- en verhuurrapportage 2009 over de sociale huursector in Den Haag (RIS 176548) en brief d.d. 9 november 2010 van wethouder SVI over Rapportage voorrangsverklaringen 2009 (RIS 176689)

  • Griffie Den Haag