Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

15-12-11 (13:30) Commissievergadering (RC)

Opname (Commissieperskamer)

Gepubliceerd: 15 december 2011Opname van 13:25 t/m 15:38

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

C.1. StvZ Duurzaam Financieel Beheer SZW

C.2. Voortgangsrapportage financieel beheer DPZ

C.3. Resultaten 2e Hard Close per 30 september 2011

D. Grote Projecten: budgetrecht van de raad

  • Griffie Den Haag