Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

16-03-11 (09:00) Commissievergadering (cie. Leefomgeving)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 16 maart 2011Opname van 09:00 t/m 13:03

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

B. Procedureveragdering

D. Advieslijst

E.1 Sv 11 vernoeming Ronald Reagan, RIS 178215 + Sv 23, vernoeming Ronald Reagan, RIS 178460

E.2. Brief wethouder inzake Evaluatie betaald parkeren Transvaalkwartier, RIS 178830

E.3. Sv 477 parkeerterrein Jumbo Anemoonstraat, RIS 177155

E.4. Brief wethouder VDMO met beantwoording vragen over stikstofdepositie in groengebieden, RIS 178908

E.5. Sv 4, kleine windmolens op het dak van KOW, RIS 178076

  • Griffie Den Haag