Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

26-05-11 (09:00) Commissievergadering (cie. Samenleving)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 26 mei 2011Opname van 09:03 t/m 13:28

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

B. Regeling van de werkzaamheden

D. Advieslijst

E2. Brief wethouder CBI d.d. 9 februari 2011 inzake rapportage onderzoeken Cultuureducatie, RIS 178887

E3. Brief wethouder CBI d.d. 9 februari 2011 betreffende diverse zaken Wijkcultuur, RIS 178832

E4. Beantwoording schriftelijke vraag 20.2011 Problemen Muzee Scheveningen, RIS 178311

  • Griffie Den Haag