Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

15-09-10 (09:00) Commissievergadering (cie. Leefomgeving)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 15 september 2010Opname van 08:46 t/m 12:29

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

B. Procedurevergadering

D. Advieslijst

E1. Beraadslaging: Brief van de Rekenkamer d.d. 1 september 2010 inzake het onderzoeksvoorstel gezamenlijk onderzoek Luchtkwaliteit

E2. Beraadslaging: Raadsvoorstel 2010.143 Ondergrondse inzamelcontainers voor restafval in Transvaalkwartier en Stations-/Rivierenbuurt (RIS 174901)

E3. Beraadslaging: Brief d.d. 23 maart 2010 van wethouder BDLM inzake stand van zaken 2009 Uitvoeringsprogramma Voortgangsrapportage Ecologische Verbindingszones

E4. Beraadslaging: Brief d.d. 26 mei 2010 van wethouder BDLM inzake Bosjes van Poot: voorstel gebruik door honden (RIS 172980)

E5. Brief d.d. 23 februari 2010 van wethouder BDLM inzake projectplan verbetering natuurkwaliteit Westduinpark en Bosjes van Poot periode 2010 – 2015 (RIS 170869)

E6. Beraadslaging: Sv 2010.102, LPG-rapport Adviesraad Gevaarlijke stoffen (RIS 172359)

  • Griffie Den Haag