Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

11-02-10 (13:30) Commissievergadering (VBF)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 11 februari 2010Opname van 13:13 t/m 16:36

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

B. Lijst Ingekomen Stukken

C. Advieslijst

E.1. Kadernota Prostitutiebeleid 2009-2012

E.2. Brief van de burgemeester inzake evaluatie jaarwisseling 2009/2010

E.3. Rm 2010.020 inzake Gevolgen bezuinigingen Rijk op middelen veiligheid en leefbaarheid

E.4. Rm 2010.032 inzake “Financieel Perspectief 2010-2015” (RIS 170443) (vervolg discussie VBF 21 januari 2010).

  • Griffie Den Haag