Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

26-08-10 (09:00) Commissievergadering (cie. Samenleving)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 26 augustus 2010Opname van 08:57 t/m 12:50

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

B. Procedurevergadering

D. Advieslijst

E2. Brief d.d. 2 maart 2010 van wethouder Burgerschap, Deconcentratie, Leefbaarheid en Media (BDLM) inzake nadere uitwerking doelstellingen aanpak Antilliaanse en Marokkaanse risicojongeren (RIS 171008)

E3. Brief d.d. 15 januari 2010 van wethouder Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie (WVE) inzake tweede voortgangsbericht betreffende “Gelijk doen, tienpuntenplan vrouwenemancipatie 2008-2010” (RIS 169846)

E4. Brief d.d. 16 februari 2010 van wethouder WVE inzake voortgangsrapportage m.b.t. de nota homo-emancipatie “Gewoon Anders 2008-2010” (RIS 170736)

E5. Brief d.d. 19 februari 2010 van wethouder WVE inzake voortgang getroffen maatregelen in het kader van de AWBZ (RIS 170795)

E6. Brief d.d. 16 april 2010 van wethouder WVE inzake stand van zaken Welzijn in de Wijk & onderzoek (RIS 172206)

  • Griffie Den Haag