Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

05-10-11 (13:30) Commissievergadering (cie. Ruimte)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 5 oktober 2011Opname van 13:31 t/m 14:59

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Presentatie "De tien geboden van de organische transformatie van de Binckhorst"

B. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

E. Beantwoording Schriftelijke Vragen van het raadslid mevrouw I.M. Gyömörei d.d. 30 augustus 2011 over de gevolgen beschermd stadsgezicht Zuiderpark

  • Griffie Den Haag