Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

18-11-09 (20:30) Commissievergadering (SRO)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 18 november 2009Opname van 20:35 t/m 23:11

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

E. Beraadslaging gewijzigde raadsvoorstellen Masterplan Kijkduin en Nota van beantwoording PlanMER Masterplan Kijkduin

  • Griffie Den Haag