Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

17-11-11 (09:00) Commissievergadering (cie. Samenleving)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 17 november 2011Opname van 09:00 t/m 13:24

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

B. Regeling van de werkzaamheden

D. Advieslijst

E1. Brief wethouders CBI en OD d.d. 14 oktober 2011 met bestuurlijke reactie op advies Werkgroep Cultuureducatie, RIS 181501

E2. Voorstel van het college d.d. 27 september 2011 over investeren in duurzame huisvesting van het onderwijs, RIS 181330

E3. Raadsmededeling 225.2011 d.d. 5 oktober 2011 over betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, RIS 181329

  • Griffie Den Haag