Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

16-04-09 (19:00) Commissievergadering (SRO)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 16 april 2009Opname van 19:48 t/m 19:56

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

C.1. Brief d.d. 20 februari 2009 van de Rekenkamer aan de raad (in het bijzonder commissies SRO en VBF met checklist grote projecten

C.2. Brief d.d. 31 maart 2009 van wethouder Bouwen en Wonen inzake Toekomst- en beheervisie Oostduin-Arendsdorp en vervolgtraject

C.3. Raadsmededeling 2009.025 d.d. 17 februari 2009 over de uitvoering van de motie achtergelaten vrouwen

C.4. Brief d.d. 17 maart 2009 van de wethouder Bouwen en Wonen over woonpensions voor extreme overlastgevers

C.5. Brief d.d. 12 september 2008 van wethouder Bouwen en Wonen inzake Quick-scan Kwaliteit openbare Ruimte Haagse Buurten

  • Griffie Den Haag