Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

24-11-10 (09:00) Commissievergadering (cie. Leefomgeving)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 24 november 2010Opname van 08:57 t/m 13:13

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

B. Procedurevergadering

D. Advieslijst

F1. Beraadslaging: Rm 2010.178 d.d. 7 september 2010 inzake Voortgangsrapportage “Tien voor Milieu” 2009 (RIS 174891)

F2. Brief d.d. 3 november 2010 van de wethouder VDMO inzake puinbreken en puingranulaat op Norfolkterrein (RIS 176571)

F3. Raadsvoorstel Gemeentelijk Rioleringsplan (RIS 176551)

F4. Brief d.d. 30 maart 2010 van wethouder BDLM inzake Kosten gladheidbestrijding en vorstschade (RIS 171660) + Brief d.d. 2 november 2010 van wethouder FS inzake Evaluatie gladheidbestrijding (RIS 176559)

  • Griffie Den Haag