Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

02-02-11 (09:00) Commissievergadering (cie. Ruimte)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 2 februari 2011Opname van 09:00 t/m 12:53

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

B. Procedurevergadering

D. Vaststelling advieslijst

E. Hoorzitting m.b.t. ontwerp-bestemmingsplan Benoordenhout (Internationaal Strafhof)

F. Raadsvoorstellen vaststelling Bestemmingsplan Benoordenhout + Internationaal Strafhof, financiële dekking gemeentelijke kosten

  • Griffie Den Haag