Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

01-09-10 (09:00) Commissievergadering (cie. Leefomgeving)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 1 september 2010Opname van 08:46 t/m 11:23

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

B. Procedurevergadering

D. Advieslijst

E1. Beraadslaging: Raadsvoorstel 2010.35 d.d. 17 augustus 2010 inzake de wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen en inzake de wijziging van de Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren (RIS 174546)

E2. Beraadslaging: Brief d.d. 2 maart 2010 van wethouder VBM inzake stand van zaken brede studie OV-Koninginnegracht (RIS 170984) + Rm 123 2010 brede studie tramtracé Koninginnegracht (RIS 173409)

E3. Beraadslaging: Brief d.d. 16 februari 2010 van wethouder Verkeer, Binckhorst en Milieu (VBM) met Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2010-2011 (RIS 170698)

E4. Beraadslaging: Brief d.d. 23 februari 2010 van wethouder VBM inzake maatregelen fraudegevoeligheid en systematiek parkeervergunningen (RIS 170849)

E5. Beraadslaging: Brief d.d. 2 maart 2010 van wethouder VBM inzake evaluatie P+R Hoornwijck, Strandexpress en Binnenstadexpress (RIS 171012)

E6. Beraadslaging: Raadsmededeling 2010.078 d.d. 25 maart 2010 inzake brief stadsgewest Haaglanden over kilometerprijs OV-chipkaart (RIS 171565)

  • Griffie Den Haag