Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

14-12-11 (09:00) Commissievergadering (cie. Leefomgeving)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 14 december 2011Opname van 08:54 t/m 12:47

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

B. Procedureveragdering

D. Advieslijst

E.1 Wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag, Straathandelsverordening en de Beheersverordening Begraafplaatsen in verband met Red Tape (RIS 181781)

E.2. Voorwaarden exploitatie stadsboerderijen e.d.(RIS 181980)

E.3. Meerjarenprogramma Fiets 2011 t/m 2014 (RIS 181944)

  • Griffie Den Haag