Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

13-01-10 (19:30) Commissievergadering (SWEI)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 13 januari 2010Opname van 19:18 t/m 00:10

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

B. Regeling van werkzaamheden (procedurevergadering

E1. Rm 295 2009 inzake de voortgangsrapportage krachtwijken; RIS 167618

E2. Raadsvoorstel over de toekomstvisie Horeca 2010-2015, RIS 168865

E3. Rv 32 2009: "Den Haag, een duurzaam feestje": op weg naar een duurzaam evenementen beleid: een initiatief voorstel, RIS 162235

  • Griffie Den Haag