Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

13-05-09 (13:00) Commissievergadering (JB)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 13 mei 2009Opname van 13:27 t/m 16:52

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

B. Procedurevergadering

D.2. Raadsvoorstel over ontwerp-begroting 2009 Stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs “De Haagse Scholen” (RIS 162916)

D.3. Raadsvoorstel over nieuwe overlegverordening gemeenteschoolbesturen (RIS 163321)

D.4. Raadsmededeling 92 d.d. 22 april 2009 over verwerving prioriteitsaandeel ADO (RIS 163326)

E1. Brief van de wethouder CF d.d. 3 april 2009 over subsidies kleine initiatieven (RIS 162554)

E2. Brief van de wethouder BDLM d.d. 31 maart 2009 over wijkberaad KOM Loosduinen (RIS 162789)

E4. Brief met resultaten terugdringen voortijdig schoolverlaten 2007/2008 (RIS 162499)

E5. Brief van de wethouder OJS d.d. 1 april 2009 met antwoord op mondelinge vragen HPV-vaccinatiecampagne (RIS 162730)

E6. Brief van de wethouder OJS d.d. 1 april 2009 over beantwoording vragen over passend onderwijs (RIS 162728)

  • Griffie Den Haag