Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

26-11-09 (13:30) Commissievergadering (SRO)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 26 november 2009Opname van 13:29 t/m 16:22

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

E. Hoorzitting Nota van Beantwoording inspraak en advies Plan-MER Lijn 11 zone, Transvaal en Regentesse Zuid (RIS 165384)

F. Beraadslaging over het gewijzigd raadsvoorstel Masterplan Lijn 11 zone (RIS 165384)

G. Brief d.d. 5 november 2009 van wethouder BW over gedeeltelijke onthouding van goedkeuring bestemmingsplan Strand door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (RIS 167888)

H. Brief d.d. 6 oktober 2009 van wethouder Bouwen en Wonen over actiegebiedaanwijzing Meppelweg 718 t/m 878 (even nummers) (RIS 167179)

  • Griffie Den Haag