Uw zoekopdrachtUw zoekopdracht

12-10-11 (09:00) Commissievergadering (cie. Ruimte)

Opname (Raadzaal)

Gepubliceerd: 12 oktober 2011Opname van 08:57 t/m 12:53

Agendapunten & sprekers

Bekijk de originele agenda van deze vergadering…

Documenten

A. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

C. Procedurevergadering en advieslijst

D. Beraadslaging programmabegroting 2012 - 2015

D.7. Raadsvoorstel inzake het INVESTERINGSPROGRAMMA STEDELIJKE ONTWIKKELING (IpSO 2012) (RIS 181177)

D.8. Raadsvoorstel inzake het Halfjaarbericht 2011 (RIS 181275)

  • Griffie Den Haag